Onze praktijk is o.a. gevestigd binnen twee gezondheidscentra en huisartsenpraktijken waardoor wij (indien gewenst)  zeer nauwe samenwerkingsverbanden hebben met o.a. fysiotherapie, ergotherapie, dietist, psycholoog, praktijkondersteuning en huisarts.

Wij proberen gezamenlijk een passend programma samen te stellen voor bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, COPD, stoornissen in het autistiform spectrum, geriatrische  of oncologische zorg. Zo is er ook een specifiek protocol ontwikkeld voor mensen met een neurologische stoornis zoals een hersenbloeding (CVA). Bij deze stoornissen is een multidisciplinaire samenwerking van groot belang. Deze multidisciplinaire samenwerking wordt door onze cliënten als zeer prettig ervaren.

De praktijk is all-round. Dit wil zeggen dat wij werken met alle stoornissen binnen het logopedisch werkveld. Wij volgen regelmatig bij/ en nascholingen en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Behandeling en begeleiding is mogelijk voor volwassenen en voor kinderen. 

Verder beschikken wij over kinder- en gezinscoaching bij gedrags- of leerproblemen.

 

Like ons op fb en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de praktijk! U vindt ons onder Logopediepraktijk Kusters.