Oncologie

 

Sinds 2013 is onze praktijk gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met een oncologische aandoening (kanker). Gepaste en concrete behandeling en advisering  met betrekking tot de communicatie, eten en drinken, slikken en spreken kan de levenskwaliteit van de cliënt verhogen. Wij werken hierin samen met een vast team waaronder een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

 

Taal- spraak- en stemstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in bot en/of spierstructuur, infectieziekten, of door tumoren in het hoofd-halsgebied.

 

 Een deel van de behandeling kan bestaan uit het informeren van de cliënt en zijn omgeving over de stem-, spraak-, of taalstoornis en hoe men zo optimaal mogelijk met elkaar kunnen communiceren.

 

 Vaak treden ook eet-, drink-, en slikproblemen op. Deze kunnen ontstaan door  een anatomische afwijking, spierziekte, verminderde mate van bewustzijn, cognitieve problemen en een verminderde eetlust.

 

Behandeling:

De behandeling is hierbij vaak gericht op  het verminderen van het risico op verslikken en de gevolgen daarvan. De logopedist kan de cliënt en zijn omgeving door middel van adviezen en oefeningen ondersteunen in het zo veilig en aangenaam mogelijk eten en drinken. De adviezen hebben betrekking op houding en consistentie van eten en drinken. Tijdens de oefeningen worden er verschillende slikoefeningen aangeboden.

 

 Ook in de palliatieve fase kan de logopedist een toegevoegde waarde hebben. Kwaliteit van leven staat hierbij voorop. De logopedist kan actief betrokken worden bij de volgende punten:

 

-          Het aanbieden van consultatie aan cliënten, familie en leden van een multidisciplinair team op het gebied van communicatie, cognitie en het slikken

 

-          Het ontwikkelen van communicatiestrategieën om de cliënt te ondersteunen in het maken van keuzes, het behouden van de sociale betrokkenheid en de cliënt ondersteunen in het vervullen van doelen rondom het levenseinde.

 

-          Het optimaliseren van de voorwaarden om te kunnen eten en drinken naar wens en behoefte, om het comfort en plezier in het eten en drinken te verbeteren en positieve eetinteracties met de familie te bevorderen.